Så fungerar ett munspel

Den vanligaste sortens munspel har tio hål och i varje hål finns två stämtungor som vibrerar när luft passerar. Den ena tungan vibrerar när luft blåses ut genom hålet och den andra vibrerar när luften passerar inåt genom hålet. Därför går det att i varje hål få två olika toner genom att blåsa antingen utåt eller inåt.

Om munspelsvärlden var en förutsägbar och enkel värld skulle det rimligtvis finnas 20 olika toner i ett vanligt diatoniskt munspel (bluesmunspel). Men så är det inte! Faktum är att det går att spela samtliga halvtoner som existerar mellan tonen som blir vid utblås i hål 1 och tonen i utblås hål 10. Det betyder att det finns 37 toner i ett vanligt litet ynka bluesmunspel. Vissa av dessa är mycket svåra att få till... Men vid sidan om de toner som blir vid vanligt in- och utblås, finns det några som är ganska lätta att lyckas spela efter lite övning.