Munspelskola

Björnen sover

Försök spela en ton i taget som i ljudexemplen. Om du lär dig det, kommer du ha lättare för att spela mer avancerade saker senare.

  • Björnen sover
  • Melodi på munspel
  • Björnen sover
  • Munspel och komp

Gilla spelamunspel.se på facebook

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

4↑


4↑


4↑


5↑
Björ

 -

nensov
 -

er
4↓


4↓


4↓


5↓
björ
 -

nensov

 -

er

5↑


5↑


4↓


4↓
 isittlugn

-

a

4↑
bo

5↑


5↑


5↑


5↑
Han


ärin

 -

te

6↑


5↓
far-lig

4↓


4↓


4↓


4↓
ba

-

ramanär

5↓


5↑
var-lig

4↑


4↑


4↑


5↑
Men

 

mankan
 

dock

4↓


4↓


4↓


5↓
men
 

mankan

 

dock

5↑


5↑


4↓


4↓
hon

-

omald

-

rig

4↑
tro