Munspelskola

Jämtländsk brudmarsch

Många av de finaste svenska folkmusiklåtarna går i moll. Men att spela i moll på ett vanligt C-munspel är rätt svårt. Om man däremot spelar på ett mollstämt munspel, går det lika lätt att spela moll-låtar som durlåtar. Här kommer en låt som är fin både på vanligt stämt munspel och moll-munspel. Du spelar på exakt samma sätt oavsett om det är moll eller dur.

Om mollstämningar på munspel

Mollmunspel kan vara stämda i två olika sorters moll: harmonisk moll och melodisk moll. Det finns munspel att köpa med båda dessa stämningar och då kallas de för samma sak på engelska: Harmonic minor och Melodic minor.

För att spela Jämtländsk brudmarsch behöver du ett munspel i harmonisk moll, alltså Harmonic minor.

Om du bara ska ha ett mollmunspel, skaffa ett i A-moll, harmonisk moll.

För att spela Jämtländsk brudmarsch på traditionellt sätt med andra instrument behöver du ett mollmunspel stämt i G-moll. Den här låten spelas nämligen oftast i G-moll på fiol.

  • Jämtländsk brudmarsch
  • Spelad på mollmunspel
  • Stämning: A harmonic minor
  • Jämtländsk brudmarsch
  • Spelad i dur
  • Stämning: C-munspel

Gilla spelamunspel.se på facebook

Den här låten har AABB-form. Det betyder att man först spelar A-delen två gånger och sedan B-delen två gånger. Sedan börjar låten om från början.

Först A-delen:

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4
3↑3↑
4↑
4↑
4↑
4↑
4↓
5↑
4↓ 4↑


3↓

4↓ 4↓
4↓
4↓
5↑
5↓
5↑ 4↓

♩.
5↑

4↑ 4↑
4↑
4↑
4↓
5↑
4↓ 4↑

♩.
4↓

2↓ 2↓
2↓
2↓
3↑


♩.


3↑
4↑
4↑
4↑
4↑
4↓
5↑
4↓ 4↑


3↓

4↓ 4↓
4↓
4↓
5↑
5↓
5↑ 4↓

♩.
5↑
6↑
5↑
4↓ 4↑ 4↓
5↓
4↓
4↑ 3↓

4↑


4↑
4↓ 5↑ 4↑


Nu har du spelat A-delen. Spela den en gång till och gå sedan vidare.

Här kommer B-delen:


6↑


6↑

6↑ 6↑
5↓ 6↑ 6↓
6↑

♩.


6↑

5↓ 5↓
5↓
5↓
4↓


♩.


5↑


5↑

5↑ 5↑
4↓ 5↑ 5↓
5↑

♩.


5↑

4↓ 4↓
4↓
4↓


5↑
5↓


♩.


6↑


6↑

6↑ 6↑
5↓ 6↑ 6↓
6↑

♩.


6↑

5↓ 5↓
5↓
5↓
4↓


♩.


5↑
6↑
5↑
4↓ 4↑ 4↓
5↓
4↓
4↑ 3↓

4↑


4↑
4↓ 5↑ 4↑
(3↑)()

När du spelat B-delen två gånger, börjar låten om från början. 3 utblås som står inom parentes är upptakt till A-delen när du börjar om låten. Spela därför inte 3 utblås när du spelar om B-delen.

När man spelar den här låten i moll, brukar man gå över i dur en kort stund i B-delen. När man spelar hela låten på ett moll-munspel blir det inte på det viset. Men om man spelar låten på A-mollmunspel och byter till vanligt C-munspel på första och andra raden i B-delen, ruta 1 och 2, blir det durackord precis som när man spelar stämma på fiol till den här låten.

Så här kan det låta då! (Exemplet här börjar en bit innan B-delen kommer.)

  • Jämtländsk brudmarsch
  • Två munspel