Munspelskola

Snabbkurs i munspel

På den här sidan finns ljudexempel som är inspelade på ett munspel i C-dur. Därför går det allra bäst att följa den här lektionen med ett eget munspel i C-dur.

1. Plocka upp ditt munspel.    

2. På ena sidan av munspelet finns en rad med hål. Hålen är numrerade från 1-10 precis ovanför hålraden. Håll munspelet med siffrorna uppåt och blås i hål 5.3. Dra sedan in luft genom hål 4. Nu får du en annan ton.

4. Håll kvar munnen över hål 4 och blås ut. Nu får du en ny ton igen, även om du är kvar på hål 4.

5. Dra in luft genom hål 4.

6. Blås ut genom hål 5 och säg samtidigt t-t-t i munspelet.

  • Din första munspelslåt
  • t-t-t

7. Spela alla toner du hittills spelat:

        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 5 och säg t-t-t

  • Din första munspelslåt
  • Första tonerna

8. Dra nu in luft genom hål 4 och säg t-t-t.

9. Blås ut genom hål 5.

10. Blås ut genom hål 6 och säg t-t (bara två t alltså).

11. Prova nu att spela allting du hittils spelat:

        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 5 och säg t-t-t

        dra in luft genom hål 4 och säg t-t-t        
        blås ut i hål 5
        blås ut i hål 6 och säg t-t

  • Din första munspelslåt
  • Nästan hela låten

12. Nu kan du nästan en hel låt. Här börjar nämligen låten om och så kommer det en liten slutknorr. Så här spelar du slutknorren:

        dra in luft genom hål 4 och säg t-t
        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4 och håll kvar tonen en stund

  • Din första munspelslåt
  • Slutknorr

Grattis! Nu har du lärt dig din första munspelslåt. Här är alla in- och utblåsningar för hela låten.


        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 5 och säg t-t-t

        dra in luft genom hål 4 och säg t-t-t
        blås ut i hål 5
        blås ut i hål 6 och säg t-t

        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 5 och säg t-t-t

Slutknorr:
        dra in luft genom hål 4 och säg t-t
        blås ut i hål 5
        dra in i hål 4
        blås ut i hål 4 och håll kvar tonen en stund

  • Din första munspelslåt
  • Hela låten

Gilla spelamunspel.se på facebook