Munspelskola
Här kommer en bluestolva så som spelad av bluesmunspelaren Sonny Terry i låten Blues for the Lowlands från skivan Sun's gonna shine. Sonny Terry brukade spela med gitarristen och sångaren Brownie McGhee. På inspelningen nedan kan du höra tolvan med orgelkomp.
  • Blues for the Lowlands
  • Munspel och orgel

Sonny Terry spelar ofta 6↑ och 5↑ samtidigt, istället för bara 6↑. Välj själv vad du tycker låter bäst och känns bäst att spela på de ställen där det står 6↑ i tabben. Antingen bara 6↑ eller 6↑ och 5↑ samtidigt.

På inspelningen ovan spelas 6↑ och 5↑ samtidigt varje gång det står 6↑ i tablaturen.

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

 


 
 


  2↓
3↓
4↑

 
 
   |
4↓
 
 
6↑


|
 
 
   |
4↓
3↓b
2↓2↓
3↓

4↑
|
 
 
   |
4↓
 
 
6↑


|
 
 
   |
4↓
3↓b
2↓
2↑

2↓
|
 
 
   |
3↓b
 
 
4↑


|
 
 
   |
4↓
3↓b  
2↓2↓
3↓

4↑
|
 
 
   |
4↓
 
 
6↑


|
 
 
   |
4↓
3↓b  
2↓3↓

3↓

|
 
 
   |
1↓
 
  2↑
2↓
3↓b
  2↓

3↓b
  2↓

|
 
 
   |
3↓b
  2↓
3↓b   2↓

3↓b
  2↓

3↓b
  2↓
|
 
 
   |
2↓
 
3↓ 4↓

3↓
2↓
2↑
1↓
3↓

3↓
|
 
   |
2↓
  2↑
1↓
1↓


|