Munspelskola

Mollpenta-skala i andra positionen

2nd position/Cross harp

Penta är en förkortning för pentatonisk och betyder fem-tonig. Mollpenta-skalan är alltså en skala i moll med fem toner i.

Mollpenta-skalan går att spela i flera positioner på munspel. Om du spelar den i andra positionen går den att spela en oktav plus några toner till. Den börjar på 2↓ eller 6↑, beroende på om du spela skalan uppåt eller neråt. Denna ton heter G på ett munspel stämt i C-dur (vanligt bluesmunspel eller diatoniskt munspel).

 • Mollpenta
 • Hela skalan

Gilla spelamunspel.se på facebook

Från grundton och upp

Mollpentan i andra positionen går att spela i en och en halv oktav. På ljudexemplet spelas skalan upp en gång och ner en gång. Du måste böja i hål 3 inåt, för att få rätt ton: 3↓b.

Bokstäverna i tablaturen nedan är namnen på tonerna om du spelar skalan i C-dur.

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

  G


Bb
  C


D
  F


G
  2↓


3↓b
  4↑


4↓
  5↓


6↑
 • Mollpenta
 • Från grundton och upp
 • Mollpenta
 • 3↓b

Det finns ytterligare 3 toner att spela i mollpentaskalan och dessa ligger alla lägre än tonen G i 2↓:

2↓bb, 1↓ och 1↑

För att spela 2↓bb böjer du hål 2 inåt två steg. Lyssna på inspelningarna för att höra hur det låter på ett C-dur-munspel.

Dessa toner används mycket i blues, rock och annat spel i andra positionen.

  G


F
  D


C


D


F
  2↓


2↓bb
  1↓


1↑
  1↓


2↓bb
  G


Bb
  C


D
  F


G
  2↓


3↓b
  4↑


4↓
  5↓


6↑
 • Mollpenta
 • Hela skalan
 • Mollpenta
 • 2↓bb
 • Mollpenta
 • Hela skalan lite snabbare