Munspelskola

Januari börjar året... Sången om månaderna

Den här melodin är tagen från Beethovens nionde symfoni. Den är lätt att spela på munspel. Det enda som kan vara lite klurigt är hoppet mellan näst sista och sista tonen i andra rutan.

Gilla spelamunspel.se på facebook

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4


5↑
5↑
5↓
6↑
6↑
5↓
5↑
4↓


Jan
 -
u
-
ar
 -
 i

bör
 -
jar

år
 -
et4↑
4↑
4↓
5↑
5↑

4↓ 4↓
feb
 -
ru
 -
ar
 -
 i

kom

-
er
näst.

5↑
5↑
5↓
6↑
6↑
5↓
5↑
4↓


Mars

ap
 -
ril

har

kno
pp
 i

hår
 -
et4↑
4↑
4↓
5↑
4↓

4↑ 4↑
maj

och

ju
 -
ni

blom

-
mar
mest.

4↓
4↓ 4↓ 5↑
4↑
4↓
5↑ 5↓ 5↑
4↑


Ju
 -
li
au
gus
 -
ti

o
-
och
sep
tem
 -
ber4↓
5↑ 5↓ 5↑
4↓
4↑
4↓
2↓
här
 -
li
-ig
som
 -
mar

är

det

då.

5↑
5↑
5↓
6↑
6↑
5↓
5↑
4↓


Men

okt
 -
o
 -
ber

och

nov
 -
em
-
ber4↑
4↑
4↓
5↑
4↓

4↑ 4↑
och

de
 -
cem
 -
ber

ärgrå