Munspelskola

Durpenta-skala i andra positionen

2nd position/Cross harp

Penta är en förkortning för pentatonisk och betyder fem-tonig. Durpenta-skalan är alltså en skala i dur med fem toner i.

Durpentaskalor går att spela både i första och andra positionen. Om durpentan spelas i andra positionen ligger första tonen i skalan på 2↓ och 6↑. Denna ton heter G på ett munspel stämt i C-dur (vanligt bluesmunspel eller diatoniskt munspel).

 • Durpenta andra pos.
 • Hela durpentaskalan

Gilla spelamunspel.se på facebook

Andra oktaven

Durpentan i andra positionen är enklast att spela i andra oktaven. Då börjar du på 6↑. På ljudexemplet spelas skalan upp en gång och ner en gång.

Bokstäverna i tablaturen nedan är namnen på tonerna om du spelar skalan i C-dur.

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

  G


A
  B


D
  E


G
  6↑


6↓
  7↓


8↓
  8↑


9↑
 • Durpenta andra pos.
 • Andra oktaven

Första oktaven

Det är svårare att spela denna skala i första oktaven, eftersom du då måste böja hål 3 inåt två steg: 3↓bb. När du väl kan få till denna ton öppnar sig en värld av möjligheter...

  G


A
  B


D
  E


G
  2↓


3↓bb
  3↓


4↓
  5↑


6↑
 • Durpenta andra pos.
 • Första oktaven
 • Durpenta andra pos.
 • 3↓bb

Det finns ytterligare 3 toner i durpentaskalan i andra positionen, som du ännu inte spelat. Här kommer hela skalan med tonerna G (grundtonen i skalan) markerade med rött. Det kan vara bra att börja på någon av G-tonerna när du spelar skalan, så att du får en tydlig utgångspunkt.

 
D

E
G
A

B
D
E

 
 
1↓

2↑
2↓
3↓bb

3↓
4↓
5↑

 
 
G

A
B
D

E

G

A

 
 
6↑

6↓
7↓
8↓

8↑
9↑
10↓

 
 • Durpenta andra pos.
 • Alla toner, med början på G
 • Durpenta andra pos.
 • Hela skalan, lite snabbare