Munspelskola

Tredje positionen

Mollskala och blues-skala

s

Att spela i tredje positionen öppnar flera nya möjligheter på munspelet. Dels går det att spela i flera olika slags mollskalor i flera oktaver och dels går det att spela blues-skalan och kombinera denna med mollskalan. Blues-skalan i tredje positionen blir lite annorlunda än blues-skalan i andra positionen.

Här kan du lyssna på hur spel i tredje positionen kan låta.

  • Tredje positionen
  • Exempel

Gilla spelamunspel.se på facebook

Andra oktaven i tredje positionen är lätt att spela. Det som kan vara ovant i början är att skalan utgår från 4 inblås.

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
b = böj tonen ett halvt tonsteg. Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4
3↓b betyder blås inåt i hål 3 och böj ett halvt tonsteg

  4↓

5↑
  5↓
  6↑

6↓
  7↓
  7↑

8↓
 
  • Tredje positionen
  • Andra oktaven
  • Dorisk moll, lätt att spela

Den skala som blir är en slags moll-skala som kallas dorisk skala. Genom att hoppa över ett par toner kan du också spela blues med denna skala. Det är med andra ord en användbar skala med en speciell känsla som du kan utforska mer här. En lättspelad låt för att öva på tredje positionen i andra oktaven, är Räven och råttan och grisen.

Det går också bra att spela i tredje positionen i första oktaven, men det är betydligt svårare. Då måste du böja två halvtonsteg och pricka rätt ton i hål 2 och 3.

När du väl kan behärska böjning med precision, öppnar det upp flera möjligheten att spela fler mollskalor än dorisk. Genom att böja hål 3 och hål 5 ett halvtonsteg, kan du spela skalorna harmonisk moll, melodisk moll och aeolisk (eller ren) moll, i tredje positionen.

Nedan kan du se och höra några exempel på olika mollskalor i tredje positionen i första oktaven.

  • Tredje positionen
  • Första oktaven
  • Flera mollskalor, avancerad nivå
  1↓

2↑
  2↓bb
  3↑

3↓bb
  3↓
  4↑

5↓
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


  eller
  eller


 
 


 
 


  3↓b
  5↓b