Munspelskola

Natten går tunga fjät - luciasången

För att spela denna låt måste du träffa böjda toner direkt utan att böja från en annan ton. Detta kräver mycket övning, men när du klarar det, öppnar det upp en värld av möjligheter på munspel.

Dessutom är ju detta en mycket trevlig melodi, som passar förträffligt på munspel när man väl kan den. Du kan utnyttja de böjda tonerna för att skapa ett speciellt uttryck.

  • Lucia-sången
  • Munspel med komp
  • Lucia-sången
  • Bara munspel

Gilla spelamunspel.se på facebook

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4
3↑


3↑
4↑


I


♩.

I
Nat

-

ten

går4↑
3↓
3↓
I ♪I
tun
 -
ga

fjät

2↓BB2↓BB

3↓BBI


♩.

I
runtgård

och3↓BB3↑
I
I
stu

-

va

2↑


3↓BB

2↓


I


♩.

I
kri
ng


jord

som2↓
2↓B

2↓BB

I ♪
I
soln

för
 -
gät

2↓BB2↑


1↓
I
I
skug

-

gor

-

na

3↓BB3↑
I
I
ru

-

va

5↑


4↓


4↑II:
I
 ivårt

3↓
3↓BB

4↓
I ♪I
mör
 -
ka

hus

4↓


4↑


3↓BB

I
I
sti

-

germed

2↓B

2↓
4↑
I ♪I
tän
 -
da

ljus

5↑
4↑
4↑
3↑
3↑
2↑


I ♪

I
Sa
 -
ank
 -
ta
 -
a

Lu
 -
u
 -


2↓BB
 
4↓
4↓
I ♪
I
 ci
 -
i
 -
a

4↓


5↑
4↓


I


♩.

I
Sank

-

ta

Lu
 -


4↓


4↑
I
:II
ci

-

a