Munspelskola

En sjöman älskar havets våg

Den här låten ligger fint på munspel och passar bra att spela med tungkomp. På ljudexemplet spelas den först en runda i mellanoktaven, så som den står skriven i tablaturen. I andra rundan spelas den i tredje oktaven.

  • En sjöman älskar...
  • Munspel och karibiskt komp

Gilla spelamunspel.se på facebook

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

3↑ II:
5↑


5↑
5↑


4↓
En

sjö

 -

man

äls

 -

kar4↓


4↑
4↑


5↑


ha

 -

vets

vågja6↑
5↓


6↓

 -


gor

 -

nas

1:

6↑
3↑

:IIbrus.


 2:

6↑
6↑


brus.

Far
 -

II:
6↓
7↑


väl

far
 -


6↑
5↑


väl

för
 -


5↓
6↑


5↓


tjus

 
 -


an

 -

de5↑
3↑


mö.

Vi5↑
5↑
5↑
4↓


5↑


kom
 -
ma

väl

snarti
-
1:

4↑
6↑


:II


gen

Far-

2:

4↑
 


gen