Munspelskola

Lektion 1

Här kommer en genomgång för att snabbt komma igång med att spela blues.

1. Spela tonen på 2 inblås. Försök att få bara tonen i 2 inblås att låta (spela "en ton i taget" med läpptekniken).

 • Blues, lektion 1
 • Lyssna

Gilla spelamunspel.se på facebook

Läs tablaturen så här:

↑ = blås ut. ↓ = dra in luft. Siffrorna anger vilket hål du ska blåsa i.
Exempel: 4↑ betyder blås ut i hål 4

2↓
2. Rytmisera tonen på 2 inblås som på inspelningen nedan. Rytmisera betyder att man spelar tonen i en viss rytm genom att säga t i munspelet. Säg ett t för varje ton.
Försök lyssna dig till hur rytmen ska vara och härma sedan själv.

 • Blues, lektion 1
 • Lyssna
2↓


2↓
2↓


2↓


3. Lägg nu till två toner till: 2 utblås och 1 inblås. Försök i första hand härma ljudexemplet nedan och läs i tabben om det verkar krångligt.

 • Blues, lektion 1
 • Lyssna
2↓


2↓
2↑


2↑
1↓


1↓
2↑


2↑
2↓
2↓

4. Spela exakt samma sak till inspelningen här. Inspelningen är ett gitarrkomp i G-dur och låter rätt bara om du spelar på ett munspel i C-dur.

 • Blues, lektion 1
 • Komp + munspel
 • Blues, lektion 1
 • Komp att öva till

5. Försök nu att hitta på andra sätt att spela de tre tonerna 2↓ 2↑ och 1↓. Försök att bara använda dessa tre toner och experimentera med att spela dem i olika ordning och med olika rytm.

 • Blues, lektion 1
 • Komp att experimentera till

Här kommer två exempel på hur man kan variera sig med bara 2↓ 2↑ och 1↓. Lär dig dessa och försöka hitta på egna variationer med samma tre toner.

Exempel 1:

2↓


2↑
1↓


2↑
1↓


2↓


2↑
1↓


2↓
 • Blues, lektion 1
 • Lyssna

Exempel 2:

1↓
2↑


1↓
2↓


1↓
2↑


1↓
2↓
1↓


1↓
 • Blues, lektion 1
 • Lyssna